Akciové perá

Hemisphere Steinles Steel

-43%
30 €
17 €

Obchodné podmienky

Vybavenie objednávky:

Potvrdenie a prijatie objednávky Vám zašleme na Váš e-mail s informáciou, kedy bude tovar doručený. Pokiaľ nebudeme schopní Vašu objednávku dodať do 5 dní (techn. problémy, vypredaný tovar a pod.), ihneď Vás budeme telefonicky informovať o približnom termíne dodania.

Akcie / výpredaj:

Upozorňujeme, že položky označené „akcia“, prípadne uvedené v sekcii „výpredaj“ sú v obmedzenom množstve, a preto tieto ceny platia len do vypredania zásob. Dodávateľ tovaru si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Dodací termín:

Tovar bude dodaný v čo najkratšom termíne – maximálne do 5 pracovných dní u Vás. Položky označené ako výpredaj sú k dispozícii v obmedzenom množstve, teda len do vypredania zásob. Ak sa dodávka zdrží viac ako 3 prac. dni, zákazníka o tejto skutočnosti budeme informovať.

Podmienky dodania:

Tovar dodávame prostredníctvom našich zmluvných vodičov na dobierku na celom území Slovenska. V sobotu, v nedeľu a vo sviatky sa zásielky nedoručujú. Zásielky budú doručované od 8,00 do 16,00 a v tomto časovom rozmedzí musí byť niekto prítomný na adrese doručenia.

Doporučenie: vodič má naplánovanú trasu, na ktorej odovzdáva zásielky, z toho dôvodu nie je možné stanoviť presnú dobu doručenia. V období Vianoc, sviatkov a nepredvídateľných udalosti, môže dôjsť k predĺženiu doby doručenia. V prípade, že zásielka nebola doručená a nikto z našich zmluvných vodičov Vás nekontaktoval, informujte nás, prosím a my sa pokúsime problém vyriešiť.

Platobné podmienky:

Tovar možno objednávať na dobierku. Pri objednávkach v celkovej hodnote nad 50 EUR bez DPH v rámci Bratislavy Vám objednaný tovar doručíme zadarmo. Pri objednávkach v celkovej hodnote nižšej ako 50 EUR bez DPH, alebo pre dodaciu adresu mimo Bratislavy bude zákazníkovi účtované poštovné vo výške 5 EUR. O prípadnej zmene ceny tovaru bude zákazník informovaný ešte pred dodaním tovaru a má právo v tejto súvislosti zrušiť alebo zmeniť objednávku.

Záruka:

Výrobca/predajca plne zodpovedá za skryté výrobné a materiálové vady v zmysle ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka počas doby 24 mesiacov odo dſa zakúpenia výrobku. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním vzniknutým obvyklým používaním, nadmerným zaťažením výrobku ( v rozpore s predpismi, príp. s doporučením výrobcu), živelnými pohromami alebo vyššou mocou.

Reklamácie:

Reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa. Zákazník je povinný si pri prevzatí tovaru tento poriadne prezrieť a skontrolovať! V prípade oprávnenej, preukázanej vady na tovare, na ktorú sa vzťahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnú opravu alebo výmenu. Reklamáciu zákazník uplatní u dodávateľskej spoločnosti Galmourg s.r.o.

Ochrana osobných údajov:

Elektronický obchod a jeho prevádzkovateľ, spoločnosť Glamourg s.r.o., sa zaviazal k tomu, že poskytnuté osobné údaje nebude zverejſovať ani poskytovať akejkoľvek tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka týchto údajov, zverené údaje nepoužije na komerčnú ponuku nesúvisiacu s ponukou elektronického obchodu bez súhlasu majiteľa týchto údajov, na prianie zákazníka aj bez udania dôvodu vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy.